Download Movie Bridget Jones’s Baby (2016)

Materiały PVC firmy Disan zapewniają doskonałą szczelność instalacji dzięki dużej powierzchni łączeniowej kształtek. Głębokość kielicha, a tym samym powierzchnia klejenia, to 35 mm.
Sterujący przewód elektryczny niskiego napięcia (o przekroju 2x1mm2), prowadzony jest wzdłuż instalacji ssącej w niepalnym peszlu ochronnym, zapewniającym bezawaryjne, długotrwałe działanie systemu. Grubość ścianki rury PVC (z dodatkiem elektrostatyku) wynosi 2,2 mm, co zapewnia maksymalną ochronę instalacji ssącej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Niespotykana w żadnych innych systemach gładkość rur i kształtek zapobiega osadzaniu się kurzu wewnątrz instalacji i zapychaniu siuę jej. Drożność instalacji ssącej zapewniają KOLANA BEZPIECZEŃSTWA - umieszczone bezpośrednio za gniazdem ssącym, uniemożliwiają dostanie się do instalacji zarówno przedmiotów długich (ołówek, długopis) jak i okrągłych (kule, piłeczki). Kolano bezpieczeństwa jest jedynym ciasnym łukiem w instalacji ssącej. Dodatkowo, przewężone o 30%, skutecznie zabezpiecza instalację przed zapchaniem.

Instalacja ssąca PVC

W budynkach nowopowstających montażu instalacji rur PVC najlepiej dokonać w momencie zakładania innych instalacji (elektrycznych, wodnych itp.). W budynkach już użytkowanych - w trakcie remontu; montaż systemu wymaga zazwyczaj jedynie drobnych prac adaptacyjnych.

Instalacja prowadzona jest w ścianach, posadzkach i stropach budynku bezspadowo, w możliwie najprostszy sposób, z zachowaniem wszystkich zaleceń producenta.

Instalacja niskoszumowa Disan - wyjątkowa grubość ścianek rur i kształtek PVC !!!

Instalacja ssąca PVC

Firma Disan przywiązuje szczególną wagę do prawidłowości wykonania całego systemu. Dlatego też każdą instalację naleu017cy zakończyć próbą szczelności oraz próbą elektryczną.